مدرنیته با خود چه ارزشهای آورد

0
14
حالت شب

تغییرات فرهنگی جوامع صنعتی شده در چند دهه گذشته اعتقادات، ارزشها، سبک زندگی جدیدی را آورده، که ارزش های لیبرالی را به چالش گرفته است. در هسته مرکزی این فرهنگ مبنا-محور[۱] تغییرات گسترده ای رخ داده است. ارزشها، نورم ها، اعتقادات و نظریات علمی و نهادهای سیاسی بطور ثابتی در حال تغییر هستند. در واقع در حال ورود به عصر جدیدی هستیم. مفهوم well-being در یک نورم جدیدی بعنوان authenticity در حال فرمول بندی جدید فرهنگ است. (Alessandero: 2002,1-2).

مشکل از اینجا شروع شد که مدرنیته با موتور لیبرالیسم و آزادی، مبنای ارزشی که در گذشته به افراد هویت و اصالت می داد، به چالش کشید. نظم های قبلی به زندگی ارزش و معنی می دادند. مردم خودشان را در زنجیره ای از هستی می دیدند. عبادات و مراسمات اجتماعی و مذهبی خاصیت ابزاری نداشتند. آنها قدرت معنابخشی بیشتری داشتند. در واقع همانطور ماکس وبر می گوید لیبرالیسم باعث اسطوره زدایی[۲] شده است. این وضعیت باعث شده، ابعاد قهرمانی زندگی از بین برود، دیگر اهداف والا در جامعه نیست، آنچه که ارزش داشته باشد برای بمیری. در پی این تقدس زدایی، عقلانیت ابزاری ظهور می کند، بدین معنی با یک حسابگری اقتصادی وسیله و یا راهی برای رسیدن به اهدف انتخاب می کنیم. حد علاء نتیجه گیری، بهترین نتیجه میزان موفقیت است. حاصل کار اینست تمامی مخلوقات اطراف مان معنی شان در زنجیره بودن از دست می دهند، با آنها بعنوان ابزارها و آلات خام که در خدمت پروژه ما هستند، رفتار می شود. اما عقلانیت ابزاری باعث یک اتفاق مهم دیگر هم می شود، اینکه بعنوان یک تکنیک پرستیژی رواج می یابد، این اعتقاد بهترین استراتژِی حسابگری است. این یعنی نادیده گرفتن خواسته های واقعی درونی، یعنی عقیم شدن در انتخاب واقعی. چنین جامعه که براساس عقلانیت ابزاری ساخته می شود، آزادی اش را از دست می دهد، هم در مورد افراد و هم در مورد گروه ها، نتیجه نهای این خواهد بود که افراد در درون قلب خودشان زندانی می شوند، جامعه اتمیزه می شود و هرکسی زندگی اش را  محدود در حوزه خصوصی خودش می بیند. این یعنی خطر از دست دادن کنترل سیاسی بر مقاصد و اهدافمان است. خطر بزرگ تر از دست دادن شرافت و عزت شهروندی در جامعه است. عدم مشارکت شهروندان در فضای عموی به این معنی است که قدرت های بی مسئول و خودکامه به جای شهروندان تصمیم گیری کنند (Taylor: 2003, 1-10).

[۱] . foundations of validity

[۲] . Disenchantment

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید