هدف این سایت انتشار اخبار سیاسی ایران و جهان است.

کلیه حقوق محفوظ است