درباره ما

حالت شب

سایت انیستیتو سیاست در پی پیشبرد درکی متوازن و واقعگرایانه از منافع ایران با کشورهای جهان و ترویج سیاست هایی است که از منافع ایران در روابط بین الملل حفاظت کند

مدیر مسئول و سردبیر: حجت قلندری ایمیل: hojatghalandari@gmail.com

مدیر اجرائی: مریم موسوی ایمیل: maryammousavi651@gmail.com

آدرس: تهران خیابان کارون تقاطع مالک اشتر نبش سمانی پلاک ۱۴