خانه جامعه اخبار روز

اخبار روز

در این بخش اخبار روز ایران و جامعه جهانی را می تواندی مطالعه کنید.

ارسطو را بشناسیم

0
انتقاد ارسطو به افلاطون در رد و انکار وجود فورم و صورت والای بود که افلاطون آن را در جهانی دیگر می دید. ارسطو...

جدیدترین اخبار

انتخاب مد

بیشترین بازدید